Akhilesh Prasad

President & Chief Executive Officer
Reliance Retail Ltd (Fashion & Lifestyle)